KOMERCINIŲ PASTATŲ KOMPLEKSAS LIEPKALNYJE

l1

APIE PROJEKTĄ

Komercinių pastatų kompleksas apima Administracinį pastatą, logistikos centrą ir sandėliavimo patalpas.

Administracinis pastatas atitrauktas nuo gatvės paliekant apžvalgos erdvę nuo pagrindinės gatvės. Administraciniame pastate paradinėje pusėje numatoma konsolė, čia yra galimybė įrengti lauko kavinę po stogu

ARCHITEKTAS Justas Januševičius

2016

l3

l4

l5